Vi Lagar Din Cykel Inom 24 Timmar
(GÄLLER VÅRA EGNA MÄRKEN INKÖPTA  I RONNEBY andra märken något längre tid)

ARBETE MED FASTA PRISER  oVÄXLADE CYKLAR
Material tillkomer

480:-/TIMME eller enl nedan(Alla priser inkl 12% moms)
Lilla vårservicen:
kontroll lufttryck i hjulen,kontroll och justering av  handbromsar,
uppsträckning och smörjning av kedjan,stödet samt låset.
säkerhetskontroll:ringklocka,reflex fram och bak samt i bakhjulet +cyklen provcyklas.
Pris:195:-+material och ev extra arbete
Mellan vårservicen:kontroll lufttryck i hjulen,kontroll och justering av  handbromsar,
uppsträckning och smörjning av kedjan,stödet,låset,kontroll och ev justering hjulnav f+ b,kontroll tramplager och styrlager,
åtdragning av samtliga skruvar.
säkerhetskontroll:ringklocka,reflex fram och bak samt i bakhjulet +cyklen provcyklas.
Pris:295:-+material och ev extra arbete
DEL I BAKNAV                                               320:-
 FELSÖKNING  BAKNAV                             140 :-   (VID EJ REPARATION)
DEL I FRAMNAV    20MIN                          180:
SLANG FRAM                                                 120:-
SLANG BAK                                                     120:-
LÖST HJUL                                                      90:-
SLANG I BARNVAGNSHJUL                        70:-
KEDJA                                                               130:-
STÖDHJUL                                                      120:-
RIKTNING HJUL                                           250:-/ST  
BYTE FÄLJKRANS                                        480:-  
MONTERING KORG                                     130:-
BYTE FRAMGAFFEL  60 MIN                    480:-
BYTE STYRLAGER  60 MIN                        480:-
BYTE STYRSTAMM     20MIN                     180:-
BYTE STYRE                  20MIN                    180:-

BYTE STYRE +STAMM  30 MIN                280:-
HANDTAG ELLER BARENDS                        70:-
BROMSHANDTAG+WIRE                              70:-/ST
BROMSSKOR                                                    70:-/PARET
BROMSARMAR                                                90/PARET
SADEL                                                                70:-
SADELSTOLPE                                                 90:-  (FAST ROSTAD=TIMMLÖN)
PAKETHÅLLARE                                           120:-
SKÄRMAR F+B MED SKÄRM STAG          180:-
SKÄRMAR F+B UTAN STAG                      120:-
VEVPARTI (DEL I HELSMITT fauber)    420:-
VEVPARTI(ENHETSLAGER)                      350:-
VEVARMAR(BULT FÄSTE)                         180:-  (70:-+ FÖR KEDJESKYDD)
PEDALER                                                         70:-   (FASTROSTAD=TIMLÖN)
BATTERILYSE F+B                                       90:-
LYSE F (GENERATOR)                                90:-
LYSE B (GENERATOR                                  70:-    (130:-INKL SLADDRAG)
LÅS                                                                    90:-
DEL I SVETSAT LÅS                                     220:-
KEDJESKYDD(FAST MONTERAT)           140:- (+210:-VID ENHETSLAGER)
STÖD(SKRUVAT)                                           70:-
STÖD(DEL I SVETSAT)                                220:-
KEDJA TRANSPORT CYKEL                      120:-
BARNSADEL MONTERING                       240:-
DATOR MONTERING                                  195:-
MONTERING AV CYKEL I KARTONG
FRÄMMANDE MÄRKE                               340:- 

Vi Lagar Din Cykel Inom 24 Timmar
(GÄLLER VÅRA EGNA MÄRKEN INKÖPTA  I RONNEBY andra märken något längre tid)
 
REPARATIONSPRIS 3,4,5, 7,8 VÄX CYKEL
 Material tillkomer
480:-/TIMME eller enl nedan (Alla priser inkl 12% moms)
Lilla vårservicen:
kontroll lufttryck i hjulen,kontroll och justering av växlar och handbromsar,
uppsträckning och smörjning av kedjan,stödet samt låset.
säkerhetskontroll:ringklocka,reflex fram och bak samt i bakhjulet +cyklen provcyklas.
Pris:295:-+material och ev extra arbete
Mellan vårservicen:kontroll lufttryck i hjulen,kontroll och justering av växlar och handbromsar,
uppsträckning och smörjning av kedjan,stödet,låset,kontroll och ev justering hjulnav f+ b kontroll tramplager och styrlager,
åtdragning av samtliga skruvar.
säkerhetskontroll:ringklocka,reflex fram och bak samt i bakhjulet +cyklen provcyklas.
Pris:395:-+material och ev extra arbete
DEL I BAKNAV   3 VÄXLAT       350:-(LAGAR EJ LÖST HJUL PGA MÅSTE PROVÅKAS)
NAVINSATTS I BAKNAV  7+8 VÄXLAT   480:- (LAGAR EJ LÖST HJUL PGA MÅSTE PROVÅKAS)
FELSÖKNING  BAKNAV                             185 :-   (VID EJ REPARATION)
DEL I FRAMNAV    20MIN                         180:-(LÖST HJUL 140:-)
SLANG FRAM                                                120:-
SLANG BAK                                                    120:-
SLANG BAK                                                    180:-    3 hjulig cykel(2 bakhjulsdriven)
LÖST HJUL                                                     90:-
KEDJA                                                             140:-
RIKTNING HJUL                                          250:-/ST   
BYTE FÄLJKRANS                                       480:-  
MONTERING KORG fram                           130:-
BYTE FRAMGAFFEL  60 MIN                    480:-

BYTE STYRLAGER  40 MIN                        480:-
BYTE STYRSTAMM     20MIN                     180:-
BYTE STYRE                  20MIN                     180:-
BYTE STYRE +STAMM  30 MIN                 280:-
HANDTAG ELLER BARENDS                        70:-
BROMSHANDTAG+WIRE                              70:-/ST
BROMSSKOR                                                      70:-/PARET
BROMSARMAR                                                  90/PARET
SADEL                                                                   70:-
SADELSTOLPE                                                   70:-  (FAST ROSTAD=TIMMLÖN)
PAKETHÅLLARE                                              120:-
SKÄRMAR F+B MED SKÄRM STAG            180:-
SKÄRMAR F+B UTAN STAG                          120:-
VEVPARTI (DEL I HELSMITT fauber)         420:-
VEVPARTI(ENHETSLAGER)                         350:-
VEVARMAR(BULT FÄSTE)                            180:-  (70:-+ FÖR KEDJESKYDD)
PEDALER                                                              70:-   (FASTROSTAD=TIMLÖN)
BATTERILYSE F+B                                             90:-
LYSE F (GENERATOR)                                      90:-
LYSE B (GENERATOR                                        70:-    (130:-INKL SLADDRAG)
LÅS                                                                           90:-
DEL I SVETSAT LÅS                                           220:-
KEDJESKYDD(FAST MONTERAT)                 140:- (+210:-VID ENHETSLAG)
STÖD(SKRUVAT)                                                  70:-
STÖD(DEL I SVETSAT)                                     220:-
KEDJA TRANSPORT CYKEL                            140:-
OMKASTARE                                                        120:-  (+60:- VRIDREGLAGE)
OMKASTARE+WIRE                                          180:-  (+ 60:- VRIDREGLAGE)
VÄXEL WIRE                                                        120:-  (+ 40: VRIDREGLAGE)
VÄXELWIRE 4,7,8 VÄXLAT                              180:-
VÄXELWIRE POSITRON                                   180:-
VÄXELWIRE                                                         200:- (VID 2 ST WIRE TORPEDO)
VÄXEL JUSTERING                                             90:-
VÄXELKEDJA                                                        120:-
BARNSADEL MONTERING                             240:-
DATOR MONTERING                                  195:-
MONTERING AV CYKEL I KARTONG
FRÄMANDE MÄRKE                                         395:-    

   Vi Lagar Din Cykel Inom 24 Timmar
(GÄLLER VÅRA EGNA MÄRKEN INKÖPTA  I RONNEBY andra märken något längre tid)
REPARATIONSPRIS 21-30 VÄX CYKEL  
 
 Material tillkomer
Lilla vårservicen:
kontroll lufttryck i hjulen,kontroll och justering av växlar och handbromsar,
uppsträckning och smörjning av kedjan,stödet samt låset.
säkerhetskontroll:ringklocka,reflex fram och bak samt i bakhjulet +cyklen provcyklas.
Pris:395:-+material och ev extra arbete
Mellan vårservicen:kontroll lufttryck i hjulen,kontroll och justering av växlar och handbromsar,
uppsträckning och smörjning av kedjan,stödet,låset,kontroll och ev justering hjulnav f+ b kontroll tramplager och styrlager,
åtdragning av samtliga skruvar.
säkerhetskontroll:ringklocka,reflex fram och bak samt i bakhjulet +cyklen provcyklas.
Pris:495:-+material och ev extra arbete
480:-/TIMME eller enl nedan (Alla priser inkl 12% moms) 

DEL I BAKNAV                                              240:-
BYTE BAKHJUL                                            240:-
ÖVERFLYTT DÄCK+ DREV                        140:- (LÖST HJUL)                                          
DEL I FRAMNAV    20MIN                         180:-
SLANG FRAM                                                120:-
SLANG BAK                                                    120:-
LÖST HJUL                                                     90:-
KEDJA                                                             140:-
BAKDREV                                                       140:-
KEDJA+DREV+VÄXEL JUSTERING      340:-
KEDJA+DREV+BAKVÄXEL                       480:-
VÄXEL BAK                                                   240:-
VÄXEL FRAM                                               240:-
RIKTNING HJUL                                         250:-/ST   
BYTE FÄLJKRANS                                             480:-  INKL MONTERING PÅ CYKEL

MONTERING KORG                                          130:-
BYTE FRAMGAFFEL                                           480:-
BYTE STYRLAGER                                              480:-
BYTE STYRSTAMM                                             180:-
BYTE STYRE                                                         180:-
BYTE STYRE +STAMM  30 MIN                       280:-
HANDTAG ELLER BARENDS                          70:-
BROMSHANDTAG+WIRE                                70:-/ST
BROMSSKOR                                                     70:-/PARET
BROMSKLOSSAR SKIVBROMS                    90:-/hjul
BROMS SKIVA SKIVBROMS                          200:-
BROMSARMAR                                                  90/PARET
LUFTNING SKIVBROMSAR                           300:- hjulet
SADEL                                                                   70:-
SADELSTOLPE                                                   90:-  (FAST ROSTAD=TIMLÖN)
PAKETHÅLLARE                                              120:-
SKÄRMAR F+B MED SKÄRM STAG            180:-
SKÄRMAR F+B UTAN STAG                          120:-
VEVPARTI(ENHETSLAGER)                         350:-
VEVARMAR(BULT FÄSTE)                            180:-  (70:-+ FÖR KEDJESKYDD)
PEDALER                                                              70:-   (FASTROSTAD=TIMLÖN)
BATTERILYSE F+B                                             90:-
LYSE F (GENERATOR)                                      90:-
LYSE B (GENERATOR                                        70:-    (130:-INKL SLADDRAG)
LÅS                                                                           90
DEL I SVETSAT LÅS                                           220:-
KEDJESKYDD(FAST MONTERAT)                 140:- (+210:-VID ENHETSLAG)
STÖD(SKRUVAT)                                                  70:-
STÖD(DEL I SVETSAT)                                     220:-
KEDJA TRANSPORT CYKEL                            140:-
OMKASTARE                                                        140:- /ST
OMKASTARE+WIRE                                          180:- /ST
VÄXEL WIRE                                                        180:-/st inkl justering
VÄXELWIRE POSITRON                                    200:-
VÄXEL JUSTERING F+B                                   180:-
BARNSADEL MONTERING                             240:-
DATOR MONTERING                                         195:-
MONTERING AV CYKEL I KARTONG
FRÄMANDE MÄRKE                                         475:-  

Vi Lagar Din Elcykel 
(GÄLLER VÅRA EGNA MÄRKEN INKÖPTA  I RONNEBY,andra märken i mån av tid och kunskap) 

 REPARATIONSPRIS  ELCYKEL  

Material tillkomer 580:-/TIMME eller enl nedan
Lilla vårservicen:
kontroll lufttryck i hjulen,kontroll och justering av växlar och handbromsar,
uppsträckning och smörjning av kedjan,stödet samt låset.
säkerhetskontroll:ringklocka,reflex fram och bak samt i bakhjulet ,belysning+cyklen provcyklas.
Pris:495:-+material och ev extra arbete
Mellan vårservicen:kontroll lufttryck i hjulen,kontroll och justering av växlar och handbromsar,rengöring av pedalsensor
uppsträckning och smörjning av kedjan,stödet,låset,kontroll och ev justering hjulnav f+ b kontroll tramplager och styrlager,
åtdragning av samtliga skruvar.
säkerhetskontroll:ringklocka,reflex fram och bak samt i bakhjulet,belysning +cyklen provcyklas.
Pris:595:-+material och ev extra arbete
Garantiservice Marvil elcykel( gällerFROM 2017-04-01)
1:a 3 månaders service:
Kontrollera  alla skruvar ovh muttrar.
kontrollera att inga el kablar är synliga utöver det normala.
kontrollera skicket på batteriet efter synliga skador.
kontrollera display och joystick samt synliga elkopplingar.
Justera bromsar och kolla bromsklossarna.
Justera växlar,säkerhetskontroll,lufttryck i däck,

Pris:495:-+material och ev extra arbete

2:a 12 månaders service och därefter varje år:
Kontrollera  alla skruvar ovh muttrar.
kontrollera att inga el kablar är synliga utöver det normala.
kontrollera skicket på batteriet efter synliga skador.
kontrollera display och joystick samt synliga elkopplingar.
Justera bromsar och kolla bromsklossarna.
Justera växlar,säkerhetskontroll,lufttryck i däck,
Öppna motorn och rengör,kontrollera dreven och lägg i nytt lithuimfett.

 Pris:795:-+material och ev extra arbete


580:-/TIMME eller enl nedan (Alla priser inkl 12% moms)

FELSÖKNING  1,5 timme därefter kontaktas kund  580:- Betalas även om kund bestämmer sig för att ej reparera cyklen.
DEL I FRAMNAV                                         580:- (MOTOR NAV)
BYTE FRAMHJUL                                       380:- (VID FRAMHJULS DRIVEN ELCYKEL)
SLANG FRAM                                                220:- (VID FRAMHJULS DRIVEN ELCYKEL)
SLANG FRAM                                                160:-
SLANG BAK                                                    320:- (VID BAKHJULSDRIVEN ELCYKEL)
SLANG BAK                                                    180:-
LÖST HJUL                                                     120:-

KEDJA                                                               180:-
KEDJA                                                                 320(VID BAKHJULSDRIVEN ELCYKEL)
RIKTNING HJUL                                            250:-/ST +MONTERING PÅ CYKEL  
BYTE FÄLJKRANS                                      580:-/ST  + MONTERING PÅ CYKEL
MONTERING KORG                                   130:-
LYSE MONTERING (FRAMGAFFEL)      120:-
BYTE FRAMGAFFEL                                  695:-
BYTE STYRLAGER                                       695:-
BYTE STYRSTAMM                                      200:-
BYTE STYRE                                                   200:-
BYTE STYRE +STAMM                                 360:-
HANDTAG ELLER BARENDS                         70:-
BROMSHANDTAG+WIRE                               70:-/ST
BROMSHANDTAG INKL BRYTARE OCH           
SLADDRAGNING (TRAMP BRYTARE)      480:-/ST
BROMSSKOR                                                     70:-/PARET
BROMSARMAR                                                 90/PARET
SADEL                                                                 70:-
SADELSTOLPE                                                 90:-  (FAST ROSTAD=TIMMLÖN)
PAKETHÅLLARE                                           120:-
SKÄRMAR F+B MED SKÄRM STAG         400:-
SKÄRMAR F+B UTAN STAG                      120:-
VEVPARTI(ENHETSLAGER)                      350:-
BYTE PAS SENSOR                                       680:-
RENGÖRING PASSENSOR                          240:-
VEVARMAR(BULT FÄSTE)                         280:-  (70:-+ FÖR KEDJESKYDD)
PEDALER                                                           70:-   (FASTROSTAD=TIMLÖN)
BATTERILYSE F+B                                         90:-
BARNSADEL MONTERING                         240:-
MONTERING AV 2 HJULIG ELCYKEL
I KARTONG FRÄMANDE MÄRKE             775:-  
MONTERING AV 3 HJULIG ELCYKEL
I KARTONG FRÄMANDE MÄRKE             1900:-

ÖVRIGA JOBB

Slang/Däck byte i löst skott/transportkärra hjul  90:- + material
Slang/Däck byte i löst mopedhjul  140:- + material

               Vi utför service på din moped men endast om den är inköpt av oss i Ronneby!!
Utöver denna prislista lämnar vi ej några prisuppgifter eller råd om reparationer.
 

MELLANSERVICE SCOOTERMOPED 

900:- + EV MATERIAL 

             DÅ ÅTGÄRDAS........
TÄNDSTIFT               INGÅR I PRIS          BYTES
VÄXELÅDSOLJA  INGÅR I PRIS          BYTES
MOTOROLJA            INGÅR I PRIS           BYTES
SLUTVÄXELOLJA INGÅR I PRIS         BYTES
2 TAKTS OLJA  Tillkommer vid behov       1 LITER 
GLYKOL  KONTROLL                  INGÅR I PRIS   
BROMSOLJA        INGÅR I PRIS     PÅFYLLES
HJUL LAGER KONTROL                                                 
INFETTNING HASTIGHETSGIVARE                   
BROMSKLOSSAR F+B KONTROLL                            
STYRLAGER KONTROLL                                             
DÄCK MÖNSTER OCH LUFTTRYCK                      
STÖD FUKTIONSTEST                                                     
BATTERI OCH ELSYSTEM       KONTROLL          
GLÖDLAMPOR KONTROLL                                        
SAMTLIGA WIRAR KONTROLL ,JUSTERING
LUFTFILTER            KONTROLL     EV RENBLÅSNING              
TOMGÅNG KONTROLL EV JUSTERING           
BENSIN,OLJESLANGAR KONTROL 
BRÄNSLEFILTER KONTROLL 
OLJEPUMPENS FUNKTION                                       
EFTERDRAG SAMTLIGA MUTTRAR OCH BULTAR   
TÄTHET OCH FUNKTION AVGASRENING+LJUDÄMPARE
KICKMEKANISM    FUNKTIONSTEST  
STARTMOTOR FUNKTIONSTEST
PROVKÖRNING  OCH FUNKTIONSTEST  KONTROLL  HASTIGHET 

STORSERVICE SCOOTERMOPED    

1500:- + EV MATERIAL

             DÅ ÅTGÄRDAS........
TÄNDSTIFT               INGÅR I PRIS          BYTES
VÄXELÅDSOLJA  INGÅR I PRIS          BYTES
MOTOROLJA            INGÅR I PRIS           BYTES
SLUTVÄXELOLJA INGÅR I PRIS         BYTES
2 TAKTS OLJA  1 LITER INGÅR I PRIS               
GLYKOL  KONTROLL                  INGÅR I PRIS   
BROMSOLJA        INGÅR I PRIS     PÅFYLLES
DRIVNINGENS DELAR  KONTROLL EV BYTE
VENTILSPEL KONTROLL EV JUSTERING  
HJUL LAGER KONTROLL                                                 
INFETTNING HASTIGHETSGIVARE  I FRAMHJUL 
BROMSKLOSSAR F+B KONTROL     EV BYTE
STYRLAGER KONTROL EV JUSTERING        
DÄCK MÖNSTER OCH LUFTTRYCK                      
STÖD FUKTION OCH SMÖRJNING                       
BATTERI OCH ELSYSTEM       KONTROL  EVBYTE
GLÖDLAMPOR KONTROLL                    EV BYTE 
SAMTLIGA WIRAR KONTROL ,JUSTERING EV BYTE
LUFTFILTER         BYTE
INSUGSGUMMI TÄTHETSKONTROLL     EV BYTE
FÖRGASARE          KONTROL EV JUSTERING
BENSIN,OLJESLANGAR KONTROL EV BYTE
BRÄNSLEFILTER  BYTE          INGÅR I PRISET  
OLJEPUMPENS FUNKTION                                       
EFTERDRAG SAMTLIGA MUTTRAR OCH BULTAR
EFTERDRAG TOPP OCH AVGASBULTAR   
TÄTHET OCH FUNKTION AVGASRENING+JLUDÄMPARE
KICKMEKANISM   UPPSMÖRJNING OCH FUNKTIONSTEST  
STARTMOTOR FUNKTIONSTEST
PROVKÖRNING  OCH FUNKTIONSTEST  KONTROLL  HASTIGHET